Türkiye'de Taşeron İşçi

Taşeron işçi, devlet tarafından yerine getirilen ya da yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmet sektörde eğitim, ulaştırma, haberleşme, sağlık gibi alanlarda yardımcı pozisyonda ihtiyaç duyulan asıl elemanın(memur, kadrolu çalışan) yetişemediği yahut iş yoğunluğu nedeniyle devletin kendi temin edemediği kadroyu bir şirket aracılığı ile vermesi sonucu istihdam edilen personel taşeron işçi olarak ifade edilir.

15-03-2017 09:38

Haberler »


Devlet, taşeron işçinin tüm haklarını ve sorumluluklarını da şirket sorumluluğunda bırakarak asıl işin yanında devam eden taşeron sisteminin işleyip işlemediğinin kontrolünü yapar.

Türkiye'deki taşeron sisteminin geçmişi çok eskidir. Günümüzde hizmet sektöründeki ihtiyacın artması neticesinde gün geçtikçe artan taşeron işçilerin işe alımı (istihdam), çalışma hakları, bağlı bulunduğu şirkete ve yapmış olduğu işe dair görevleri, sosyal hakları, çalışma saatleri, kılık-kıyafet yönetmeliği, sigorta ve emeklilik işlemleri, işten ayrılma, görev değişikliği, almış olduğu yükseköğrenim eğitimi sonrasında mezuniyetine uygun işe yerleşmesine dair tüm bilgiler kanunda geçen "asıl iş ve yardımcı iş" ve "aynı işe aynı çalışma şartları" ve "eşit işe eşit maaş" şeklinde düzenlemeler sendika kurma hakkı ile güvence altına alınarak bir ekonomik sektör olarak kanunlarda yer almaktadır.

Dünya'nın her yerinde rastlanan bu sistem Türkiye'ye has bir durum değildir. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde görülen taşeron sistemi de asıl işe bağlı olarak yürütülen yardımcı iş şeklinde yer almaktadır. Ülkelerin gelişmişlik seviyesine bağlı olarak her ülkede taşeron işçi hakları, çalışma şartları ve ülke içindeki önemleri de farklıdır. Hizmet sektörünce yürütülen kamu işlerinin nasıl bir gerekliliği varsa taşeron işçi ve taşeron şirketlerinde gerekliliği vardır. Taşeron şartlarını daha üst düzeye, daha uygun şartlara getirmek için yapılan çalışmaların özünde de o işçilere duyulan ihtiyaçtan kaynaklanan gereklilik gelmektedir.
 

Etiketler : Türkiye'de - Taşeron - İşçi - -
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
İlginizi çekebilecek diğer haberler
1